تبلیغات
جواب سؤالات
لطفاً در نظر سنجی شرکت کنید.


1- محکم ترین استخوان بدن کدام است؟
     استخوان ران


استخوان ران2- انواع اثرات انگشت چند دسته اند ؟ نام ببرید:
     چهاردسته:
     -1-حلقوی

حلقه ای

     -2-کمانی

کمانی

     -3-منحنی

منحنی

     -4-ترکیبی

ترکیبی

3- حفظ تعادل ، به کدام قسمت مغز مربوط میشود؟
     مخچه


مخچه4- کدام قسمت از چشم ، تصاویری را که میبینید دریافت و حس میکند؟
     شبکیه

5- تارهای صوتی در چه زمانی باز میشوند؟
     در هنگام تنفّس


تار های صوتی باز


6- کدام ماهیچه باعث انبساط و انقباض شش ها میشود؟
     دیافراگم


دیافراگم


7- کدام ماهیچه از ورود غذا به نای جلوگیری میکند؟
     اپی گلوت

اپی گلوت

8- تستی: استخوان های سر نوزادان هنگام تولّد..........است.
     الف) ازهم جدا هستندو فاصله ی بین آنها با مادّه ای با خاصیّت ارتجاعی پر شده است.
     ب) ازهم جدا هستندو فاصله ی بین آنها خالی است.
     ج) از هم جدا نیستند و بسیار سخت اند.
     د) از هم جدا نیستندو نرم اند


جمجمه ی نوزاد


9- تستی: مقدار مصرف گوشت، مرغ، ... با لبنیات را مقایسه کنید:
     الف) لبنیات بیشتر
     ب) گوشت و مرغ بیشتر(پروتئین ها)
     ج)هر دو  دسته غذایی مساوی
     د) بستگی به سنّ افراد دارد.


هرم غذایی


10-جای خالی: پزشکان با وسیله ای به نام اتواسکوپ مجرا و پرده گوش رامیبینند.

اتوسکوپ
11- دو گزینه ای: راه رفتن در انسان یک پدیده ی  غریزه ای  است و  شیوه ی راه رفتن از  نخاع  کنترل میشود.
12- تستی: دلیل روشن شدن مهتابی را به ترتیب بگویید:
        الف) برخوردبرق با اتم جیوه > تولید نور
        ب) برخورد برق با اتم جیوه > تولید نور مادون قرمز > تبدیل نور مادون قرمز به نور سفید.
        ج)برخورد برق با اتم جیوه> تولید امواج ماورأالبنفش > برخورد ماورأالبنفش با فسفر و تولید نور.
        د)داغ شدن فنر های مخصوص در طرفین و تولید نور.

ساختمان مهتابی

13- کوچک ترین استخوان بدن چیست؟ و چه قدر طول دارد؟
      استخوان رکابی در گوش که حدود3 میلیمتر طول دارد


14- تستی: در چه سنی سر نسبت به دیگر اعضاء نسبت به سنین دیگر بزرگتر است؟
        الف)یک سالگی
        ب) هشت سالی
        ج) پانزده سالگی
        د) بستگی به ژن دارد.15- کوچکترین پرنده ی دنیا چه نام دارد؟
        مرغ مگس زنبور


16- آن چه جانوری است ،که لانه اش از چوب و گل... و درهنگام احساس خطر ، دُم خود را برروی آب میزند:
        بیدستر

17- جای خالی: بزرگترین جانور گوشتخوار روی زمین،خرس کودیاکاست.18- مو ها در چه حالاتی میرویند؟(انواع حالت های مو چند دسته اند؟ نام ببرید:)
        سه دسته اند:
        -1- مو های صاف(معمولاً در مردان است.)
        -2- مو های مجعد (معمولاً در زنان است.)
        -3- مو های فِردار (معمولاً ارثی است.)
19- تستی: به چه دلیلی، پوست در کهن سالی یا پیری، چروک میشود؟
      الف) رشد استخوان متوقّف شده ولی رشد پوست متوقّف نمیشود.
      ب) کهنه شدن پوست و منقبض شدن آن.
      ج)استخوان ها در پیری شروع به کوچک شدن میکند و از کشیده شدن پوست جلوگیری میکند.
      د) تغذیه ی نامناسب.20- تستی: طول کف پا با کدام یک از موارد برابر است؟
       الف) پیشانی تا چانه
       ب) دور گردن
       ج)آرنج تا مچ دست
       د) هیچ کدام


21- یشتشسیحخزهتشخزهت؟
    بثسشب


برگشت